bygga tak
bygga tak
bygga tak

Att bygga tak

Taket är en av de viktigaste beståndsdelarna av en fastighet. Att bygga taket tätt och rätt är en säker investering, och inget man bör spara på. Läs här så får du tips och råd om några olika typer av tak man kan välja mellan.

UNDERLAGET

Det som vi beskriver här nedan är hur man gör när man ska bygga takets yttersta lager. Den underliggande takpappen måste vara hel och tät.

Läkten är de lod- och vågräta träreglar som sitter på pappen. Reglarna ser till att taket ligger som det ska. Ströläkten, de lodräta reglarna, ser till att det finns ett utrymme mellan papp och yttertak och skapar på så sätt ventilation där emellan. Bärläkten, de vågräta reglarna, ligger ovanpå ströläkten och den varpå takpannorna fästs.

OLIKA SLAGS TAK

Den vanligaste typen av tak i Sverige idag är antagligen takpannor av tegel. Tegelpannor finns i olika format, till exempel enkupigt eller tvåkupigt tegel. En variant på tegeltak är betongplattor, som ser snarlika ut, men är som namnet antyder av betong istället för tegel. Både tegel och betongplattor finns även att köpa glaserade.

Andra typer av tak är plåttak, sedumtak och papptak. Om du ska bygga tak av tegel hittar du här en instruktion om hur man bäst lägger ett tegeltak.

LÄGGA TAKPANNOR

När man ska bygga tak av takpannor så lägger man pannorna nerifrån och upp. Du fäster takpannorna i läkten med hjälp av speciella skruvar eller spikar, alternativt med clips. Takpannor är tunga, och tyngden gör att de ligger stadigt på taket. När man ska bygga ett tak kan det vara ett tungt moment att få upp takpannorna på taket. Genom att hyra en kranbil som hjälper till att få upp pannorna på taket kan du underlätta detta arbete.

När alla takpannor är på plats är det viktigt att avsluta med att lägga en fågellist vid takfoten för att förhindra löv och fåglar kommer in under dina takpannor. Taknocken är den del där taksidorna på ditt byggda tak möts. Taknocken är en extra utsatt del av taket, eftersom nocken har som funktion att släppa in luft samtidigt som den inte får släppa in vatten, löv eller snö.

HÅLLBARHET

Hållbarheten beror främst på hur väl du bygger taket, men också på hur du sedan underhåller taket. Ett tak utsätts för stora påfrestningar av både väder och vind och ska hålla länge. Håll efter ditt tak och underhåll det genom att hålla det fritt från löv, grenar och mögel.

FORM PÅ TAKET

Många som bygger hus i Sverige idag väljer att bygga ett sadeltak eller ett brutet sadeltak. Ett sadeltak har två takfall som förenas av en taknock. Sadeltak är bra vid snö eftersom snön kan rasa av sig själv. Andra bygger ett pulpettak som har ett takfall i en lutning, och en brantare men mycket kortare takdel på andra sidan. Pulpettak är vanligt på moderna villor. Ett platt tak bygger många på till exempel ett garage, en carport eller en altan. På carportar och garage är det vanligt att lägga papptak och på altaner är plasttak vanligare.

SÄKERHET

Säkerhet är viktigt att tänka på när du ska bygga tak. Som husägare har du ansvar för att alla som är uppe på, eller nedanför taket, är säkra. På taket du bygger har du ansvar för att folk som skottar eller rensar skorstenen är säkra, och att inte snö faller ner på någon. När man ska bygga tak är det inte bara själva taket man måste tänka på utan du behöver även bygga takstegar, räcken och snörasskydd.

LYCKA TILL!